LINE ID: Splendidso
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม แท้ 100% (outlet/shop) สินค้านำเข้าทุกชิ้น Coach gucci lv prada mk tory และอื่นๆ
คุณสมบัติ/เงื่อนไข การเข้าร่วมกลุ่ม : - ขายเป็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ซื้อสัตย์ ขยัน