ซานูซี เจ๊ะอามะ
เพศ : ชาย
อายุ : 24
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
Line ID : 660935803275
Facebook : Thanin Je Ama